Wat is Jota-Joti

Jamboree On The Air

Wat is JOTA?

Om de vier jaar organiseren Scouts en Gidsen een Jamboree, waar zo’n 30.000 deelnemers zijn. Dit is echter minder dan 0,1 procent van het totale aantal scouts en gidsen in de wereld. Om meer scouts en gidsen de kans te geven elkaar te ontmoeten wordt jaarlijks de JOTA georganiseerd. JOTA is de afkorting van Jamboree On The Air. Tijdens de JOTA ontmoeten zo’n 500.000 scouts en gidsen elkaar via de radiogolven. Men kan elkaar geen hand geven, maar men kan wel met elkaar praten, elkaar eventueel zien, ervaringen uitwisselen en afspraken maken voor verdere contacten, adressen uitwisselen voor correspondentie, …

Wanneer vindt hij plaats?

De eigenlijke JOTA gaat steeds door tijdens het derde weekend van oktober en duurt maximaal 48 uren. Het initiatief om aan de JOTA deel te nemen gaat bij voorkeur uit van de scoutinggroep. Via het verbond kan je vragen of er een zend-amateur groep in je buurt is. Je kan dit als een activiteit met jonggivers of ouder aanbieden. Misschien kan je dit jaar als leider eens een kijkje nemen bij een andere groep.

Vanwaar komen de golven?

Tijdens de JOTA gaat het in de eerste plaats om contactleggen met andere scoutingstations.
Internationaal wordt de organisatie verzorgd door het World Scouting Bureau in Geneve in samenwerking met radio-amateurverenigingen. In België is die nationale radio-amateurvereniging de U.B.A., de Koninklijke Unie van Belgische Zendamateurs.

Wat houdt het precies allemaal in?

Onderwerpen zijn (afhankelijk van de leeftijdsgroep): de opstelling en werking van een radiostation; de verspreiding van radiogolven; het internationale spelalfabet; de meest gebruikte telegrafiecodes; de antennes die gebruikt zullen worden; lokale televisie maken en uitzenden; vossenjacht of het zoeken van zenders in het bos; kleine knutselelektronica werkjes; …. Kortom, een gevarieerd aanbod om je leden te boeien en een kans op contact met andere scouts en gidsen. JOTA, een ideetje om op je takraad te bespreken.

Jamboree On The Internet

Wat is JOTI?logo jota joti belg-3

Om de vier jaar organiseren scouts en gidsen een Jamboree, waar zo’n 30.000 deelnemers zijn. Dit is echter minder dan 0,1 procent van het totale aantal scouts en gidsen in de wereld. Om meer scouts en gidsen de kans te geven elkaar te ontmoeten wordt jaarlijks de JOTI georganiseerd. JOTI is de afkorting van Jamboree On The Internet. Tijdens de JOTI ontmoeten zo’n 250.000 scouts en gidsen elkaar via het wereld wijde web.

Wanneer vindt hij plaats?

De eigenlijke JOTI gaat steeds door tijdens het derde weekend van oktober en duurt maximaal 48 uren. Het initiatief om aan de JOTI deel te nemen gaat bij voorkeur uit van de leden van de scoutinggroep.               Via info@jota-joti.be kan je meer informatie verkrijgen en vragen ter ondersteuning stellen.

Je kan dit als een activiteit met jonggivers of ouder aanbieden. Misschien kan je dit jaar als leider eens een kijkje nemen bij een andere groep of in het verbondscentrum dat permanent on-line zal zijn.

Waarom op internet?

Het is een goedkope manier om zowel nationaal als internationaal te communiceren. Overal ter wereld zijn er mogelijkheden om toegang te krijgen. De contacten zijn live of met weinig vertraging en je kan er informatie uitwisselen over scouting, een nieuwe vriendschap opstarten of onderhouden, een project starten,…
Als je de taal van je contactpersoon niet zo goed begrijpt, heb je de kans het bericht nog eens te lezen, een woordenboek je te laten helpen,… Kortom, het kan heel wat drempels wegnemen.

De hele dag achter een scherm?

JOTI is communicatie en het spreekt voor zich dat er heel wat spel-activiteiten off-line rond communicatie kunnen opgebouwd worden. Naast je eigen inspiratie nodigen we je uit om eens een kijkje te nemen bij de buren. Hier vind je  enkele ook enkele spelen die je  -gedeeltelijk- via het net kan spelen.
Joti België voorziet zelfs één groot communicatie-spel  (a.d.h.v. internet, icq, irc, sms, gsm, …)